Rozwój osobisty w pracy nauczyciela

Rozwój osobisty w pracy nauczyciela

Praca nauczyciela jest niezwykle wymagająca. Wymaga także ciągłego poszerzania wiedzy oraz zwiększania swoich kompetencji, nie tylko związanych ściśle z nauczanym przedmiotem, ale równie istotne jest nawiązanie relacji z uczniami i umiejętność przekazywania wiedzy. Jak rozwijać się w pracy nauczyciela? Sprawdź możliwości!

Ciekawe szkolenia dla nauczycieli

Każdy nauczyciel powinien posiadać odpowiednie kompetencje do wykonywania zawodu. Jest to szczególnie ważne w przypadku pracy z dziećmi i młodzieżą. W pracy nauczyciela konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Pomocne są w tym różnego rodzaju szkolenia dla nauczycieli. Wybór jest ogromny. Mogą dotyczyć między innymi sposobów budowania autorytetu czy radzenia sobie ze stresem. Wiele szkoleń dotyczy również zaburzeń, z jakimi możemy się spotkać pracując z dziećmi, a także sposobów ich rozpoznawania. Na szkoleniu nauczymy się również, jak pomóc dzieciom z różnego rodzaju zaburzeniami, na przykład poprzez terapię ręki czy arteterapię - czyli terapię za pomocą sztuki.

Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie?

Bardzo często mówi się o tym, że nauczyciel powinien być autorytetem. Dotyczy to zwłaszcza pracy z dziećmi i nastolatkami. Nauczyciel powinien posiadać cechy, które sprawiają, że inni chcą słuchać i darzyć szacunkiem. Swoją postawą i zachowaniem powinien dawać przykład i zachęcać do poznawania świata. Niezwykle istotna jest zatem odpowiednia autoprezentacja. Szkolenie z tego zakresu pomoże nabrać pewności siebie i poznać swoje mocne strony. Dzięki temu, zrobienie dobrego pierwszego wrażenia nie będzie niczym trudnym. Na tego typu szkoleniu dowiemy się między innymi, jak ważna jest mowa ciała. Nasza postawa czy ułożenie rąk ma ogromne znaczenie w przypadku tego, jak będą postrzegać nas inni ludzie.

Jak nauczać w sposób nowoczesny?

Świat nauki zmienia się bardzo szybko, a rolą nauczyciela jest być zorientowanym i iść z duchem czasu. Dzisiejsze nauczanie znacznie różni się od tego, które było 20, czy 30 lat temu. Obecnie, jest znacznie więcej możliwości ze względu chociażby na nieograniczony dostęp do Internetu. technologia idzie do przodu, a wraz z nią sposoby nauczania. Odpowiednia platforma dla nauczycieli to miejsce, gdzie możemy zaopatrzyć się w nowoczesne pomoce naukowe, które urozmaicą nasze lekcje i sprawią, że każdy będzie chętnie na nie uczęszczał. Warto pamiętać o tym, że im bardziej atrakcyjne zajęcia oraz angażujące, tym uczniowie lepiej będą przyswajać przekazywaną przez nas wiedzę.